Preview Mode Links will not work in preview mode

Sjukt liv!


Dec 18, 2018

Maja och Nina träffar Camilla Bohlin, personlig assistent och samordnare. Hur ska man bete sig mot assistenter? Och vad kan man förvänta sig av dem?