Preview Mode Links will not work in preview mode

Sjukt liv!


Feb 4, 2019

Nina och Maja försöker svara på den fråga som de får så ofta: hur orkar de? Sedan har Maja varit på Ninas 30-årsfest och kommit till vissa insikter.