Preview Mode Links will not work in preview mode

Sjukt liv!


Feb 25, 2019

Nina har funderingar kring att hata sitt barns sjukdom. Maja ser sig själv i Greta Thunberg och har tankar kring planetens överlevnad. Dessutom diskuteras allmänbildning och PMS!