Preview Mode Links will not work in preview mode

Sjukt liv!


Nov 6, 2018

Nina och Maja berättar om hur omvärlden reagerade när Viggo och Roy fick diagnosen SMA typ 1.