Preview Mode Links will not work in preview mode

Sjukt liv!


Mar 11, 2019

Maja och Nina träffar Lisa Idering, mamma till sönerna Kalle och Pelle som har den mycket sällsynta diagnosen Renpenning syndrome.