Preview Mode Links will not work in preview mode

Sjukt liv!

Oct 30, 2018

Premiär! Maja och Nina berättar två helt olika historier om när de för snart tre år sedan fick beskedet att deras söner har den svåra och sällsynta muskelsjukdomen spinal muskelatrofi (SMA typ 1).