Preview Mode Links will not work in preview mode

Sjukt liv!

Dec 17, 2019

Det har varit en tuff period för Roy och hans familj och nu tar podden lite julledigt.


Dec 9, 2019

Maja och Nina drömmer om ett annat liv och frågar sig varför piskan viner på dem själva och alla runt omkring. Nina försöker knäcka klassiska könsroller och Maja pratar om sorgbearbetning efter sjukhusvistelse.