Preview Mode Links will not work in preview mode

Sjukt liv!

Apr 20, 2020

Roy har börjat prata och ber om en lillebror. Nina och Pontus har sålt sitt hem och är snart hemlösa med Viggo. Till råga på allt så vet inte Nina hur hon ska sörja sin mormor när hon inte får träffa någon.


Apr 6, 2020

Hur mår vi efter en månad i isolering? Är det någon skillnad från livet innan? Maja och Nina har inte ens vågat träffa varandra och har mycket att prata av sig om.