Preview Mode Links will not work in preview mode

Sjukt liv!


Apr 8, 2019

Maja och Nina träffar Emelie, vars son Ture diagnosticerades med den dödliga hjärnsjukdomen Krabbes sjukdom när han var sju månader gammal.