Preview Mode Links will not work in preview mode

Sjukt liv!


May 6, 2019

Maja och Nina gästas denna vecka av Majas bror Joel. Det blir ett samtal om relationer, bearbetning och svartsjuka.