Preview Mode Links will not work in preview mode

Sjukt liv!


May 20, 2019

Nina har startat en hörselutredning för Viggo och Maja har tråkigt mycket på sina axlar. Dessutom gästar psykolog Christina Fischler andra halvan av avsnittet och reder ut ett och annat!