Preview Mode Links will not work in preview mode

Sjukt liv!


Nov 13, 2018

Maja och Nina delar med sig av några av sina argaste ögonblick samtidigt som de berättar om hur det gick till när Viggo och Roy kom med i den internationella forskningsstudie där världens första läkemedel mot SMA skulle prövas.