Preview Mode Links will not work in preview mode

Sjukt liv!


Oct 29, 2019

Ett fnittrigt avsnitt över ett glas vin. Maja fortsätter grunna i hur hon ska bemöta assistenter för att få ett bättre liv och funderar på att flytta utomlands. Nina ber om strategier för att kunna gå till badet med Pontus. Och hon vet exakt vart hon skulle flytta om hon kunde!