Preview Mode Links will not work in preview mode

Sjukt liv!


Nov 12, 2019

Detta avsnitt blandar självhat med missnöje. Maja utvärderar Roys sjukhusvistelse och Nina berättar vad som gjort henne så arg att hon va tvungen att köra bilen av vägen och sitta tyst i en kvart innan hon kunde spela in."