Preview Mode Links will not work in preview mode

Sjukt liv!


Nov 20, 2019

Viggo har börjat på musikterapi. Maja undrar hur Roy skulle kunna ha ett barnkalas. Och så spekuleras det vilt kring autism och eventuella symptom hos pojkarna efter att Nina har sett en film på youtube.