Preview Mode Links will not work in preview mode

Sjukt liv!


Nov 25, 2019

Maja och Nina startar med att prata om den tabubelagda döden och hur de kan komma runt tankarna på den. Sen görs det en djupdykning i assistansyrket där en gubbe på varje axel får yttra sina åsikter.