Preview Mode Links will not work in preview mode

Sjukt liv!


Nov 20, 2018

Maja och Nina fortsätter berättelsen om när Roy och Viggo började delta i forskningsstudien, den studie som pågår fortfarande och som syftar till att ta fram världens första medicin mot SMA.