Preview Mode Links will not work in preview mode

Sjukt liv!


Mar 9, 2020

Nina har drabbats av Coronaoro och Maja har ledsnat på att bli hänvisad till patientföreningar och HAB, nu tar hon saken i egna händer. Och de här med att leva med assistans i hemmet, varför finns det ingen grundkurs i det?!