Preview Mode Links will not work in preview mode

Sjukt liv!


Mar 23, 2020

Hur förhåller sig Maja och Nina med barn i riskgrupp till den pågående pandemin? Är det så att Corona är Universums sätt att äntligen belöna mammorna? Detta avsnitt synar alla känslor viruset för med sig.