Preview Mode Links will not work in preview mode

Sjukt liv!


Apr 6, 2020

Hur mår vi efter en månad i isolering? Är det någon skillnad från livet innan? Maja och Nina har inte ens vågat träffa varandra och har mycket att prata av sig om.